Zarząd

Członkowie Zarządu:

Przewodnicząca – Ewa Zawilińska - Olech

Z- ca przewodniczącego – Irena Wójcik – Furmanek

Skarbnik - Barbara Hasiak

Członek: - Beata Rogowska

                    Danuta Gorczyca


Komisja rewizyjna:

Edyta Gorczyca – przewodnicząca

Marta Wójciak – członek

Elżbieta Bylinowska – członek