Aktualności‎ > ‎

Regulamin rekrutacji uczestników warsztatów wyjazdowych do Pilzna

opublikowane: 3 sie 2014, 03:12 przez Stowarzyszenie Tęcza   [ zaktualizowane 3 sie 2014, 03:16 ]

Regulamin rekrutacji uczestników warsztatów wyjazdowych do Pilzna


 1. Projekt skierowany jest do mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” (tj. Gmin: Skołyszyn, Brzyska, Jodłowa, Brzostek i Pilzno)

 2. Terminy rekrutacji i przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 09.08 2014 r.

 3. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązani są dostarczyć dokumentację rekrutacyjną obejmującą:

 • deklarację uczestnictwa w projekcie,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 • oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku.

 1. Kwalifikację będzie prowadził Zarząd Stowarzyszenia na podstawie złożonej dokumentacji

 2. Zgłoszenia będą przyjmowane osobiście – poprzez złożenie dokumentów rekrutacyjnych w siedzibie Stowarzyszenia, lub za pośrednictwem poczty elektronicznejstowarzyszenie.tecza@wp.pl

 3. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydować będzie spełnianie kryteriów udziału w projekcie ( tj. miejsce zamieszkiwania na obszarze LGD „LIWOCZ”).

 4. W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób spełniających kryteria decydować będzie kolejność zgłoszeń a pozostali chętni zostaną wpisani na listę rezerwową uczestników.

W przypadku rezygnacji lub niedopełnienia wymogów formalnych przez osoby zakwalifikowane na ich miejsce wpisane zostaną osoby z listy rezerwowej.

 1. O wynikach procesu rekrutacji uczestnicy poinformowani zostaną telefonicznie.

 2. Uczestnictwo w projekcie obejmuje udział w:

 • zwiedzaniu Muzeum Lalek w Pilźnie

 • warsztatach muzealnych lalkarskich – wykonanie lalek w strojach ludowych.

 • warsztatach kulinarnych

 • zwiedzaniu skansenu: miniaturowa wieś

 • wspólny obiad

 • zwiedzanie pilźnieńskiego rynku wraz z zabytkami

 1. Uczestnicy projektu mają zapewniony transport, materiały do wykonania lalek.

 2. Wytworzone przez uczestnika lalki stają się jego własnością.

Comments