Aktualności‎ > ‎

Sprawozdanie za 2015r.

opublikowane: 26 kwi 2016, 09:38 przez Stowarzyszenie Tęcza   [ zaktualizowane 26 kwi 2016, 09:47 ]
Opis działalności


 • Spotkanie z pedagogami, terapeutami – korzystanie z ich porad

 • Uczestnictwo w balu karnawałowym zorganizowanym przez grupę Nowy Styl w Krośnie i pozyskanie kwoty 3 000 zł na cele statutowe.

 • W dniu 24.06.2015r. odbyła się wycieczka edukacyjno – integracyjna do Krosna i Kopytowa podczas której uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zwiedzenia Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, uczestniczyli w warsztatach wyrobu szkła. Zwiedzili także trasę podziemną i podziemne pomieszczenia kupieckie. Odbył się także spacer po rynku krośnieńskim. Po zwiedzaniu CDS grupa udała się na wspólny obiad. Kolejnym punktem programu była wizyta w Kopytowie w dworku szlacheckim. Tam prócz spotkania z właścicielem i restauratorem obiektu uczestniczyliśmy w warsztatach wyrobu i wypieku pierników

 • spotkanie wyjazdowe chetnych czlonkow Stowarzyszenia do Komańczy – główna atrakcja to podróż pociągiem, zwiedzanie klasztoru w którym ukrywał się kardynał Wyszyński, zwiedzanie cerkwi, wspólny spacer i obiad


 • Udział w wyjazdowym spotkaniu andrzejkowo - mikołajkowym do Chyrowej podczas którego odbyła się andrzejkowa zabawa taneczna z pokazem i nauką tańca Zumba. Uczestnicy skorzystali z poczęstunku. Każdy podopieczny otrzymał upominek świąteczno – mikołajkowy.


 • Rozpoczęcie przygotowań do zorganizowania konferencji naukowej z udziałem przedstawicieli PSOU, władz lokalnych, Kuratorium Oświaty i firmy Centrum Usług Dydaktycznych z Rzeszowa

 • Przygotowanie i opracowanie dwóch projektów – pozyskanie środków na realizację wyjazdów:

1. Wycieczka do Kurozwęk i Sandomierza – starania o pozyskanie środków PCPR w Jaśle – opracowanie i złożenie wniosku

2. Przystąpienie do konkursuFIO2016 i opracowanie i złożenie oferty na wyjazd integracyjny sześciodniowy do Kotliny Kłodzkiej.

 • Podczas wszystkich spotkań wśród uczestników następowała wymiana doświadczeń miedzy rodzicami i opiekunami osób niepełnosprawnych

 • Kontynuowanie współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Przysiekach

 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych, wychowawczych
  i prowadzenie działalności informacyjnej dla rodzin

 • Umożliwienie konsultacji członkom stowarzyszenia w celu podniesienia jakości opieki i pomocy w sprawach zdrowotnych podopiecznych

 • Pomoc w organizowaniu opieki dentystycznej dla osób niepełnosprawnych

 • Popularyzowanie wiedzy na temat niepełnosprawności w celu wzrostu akceptacji i zrozumienia potrzeb i problemów tych osób w środowisku

 • Udział w szkoleniu organizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Liwocz”

Comments