Aktualności‎ > ‎

Sprawozdanie z konferencji

opublikowane: 30 maj 2016, 11:39 przez Stowarzyszenie Tęcza

W dniu 16.05.2016 roku w sali dydaktyczno - szkoleniowej Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w remizie OSP Skołyszyn odbyła się konferencja „Osoba z niepełnosprawnością we współczesnym świecie”, zorganizowana przez Stowarzyszenie „Tęcza” na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Skołyszynie oraz Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie.

Konferencja została objęta patronatem honorowym Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Starosty Jasielskiego oraz Wójta Gminy Skołyszyn.

Celem konferencji było m.in.:

  • wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych poprzez tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, oraz wspieranie ich rodzin

  • propagowanie nowego podejścia do wspierania osób z niepełnosprawnością

  • zwrócenie uwagi na formy pomocy osobom niepełnosprawnym włączające je w główny nurt życia społecznego

W trakcie konferencji uczestnicy wysłuchali trzech prelekcji.

Prezes Stowarzyszenia Ewa Zawilińska-Olech zaprezentowała prelekcję nt. „System wsparcia osób z niepełnosprawnością na przykładzie Stowarzyszenia „Tęcza” w Skołyszynie”.

Kolejny wykład na temat „Zmiana paradygmatu w postrzeganiu osoby z niepełnosprawnością intelektualną z podopiecznego na pełnoprawnego i niezależnego uczestnika życia społecznego” wygłosiła dr Monika Zima – Parjaszewska reprezentująca Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Warszawie.

Temat.: „Uczeń z niepełnosprawnością w szkole masowej” przedstawiła Monika Jaworska – Samul nauczyciel Zespołu szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie, współpracownik CUD
w Rzeszowie.

W przerwie podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach zaprezentowali przedstawienie teatralne pod tytułem „Pani Twardowska”.

Podczas konferencji czynna była wystawa prac wykonanych w trakcie zajęć terapii zajęciowej w ŚDS Przysieki.

W konferencji Starosta Powiatu Jasielskiego Mariusz Sepioł, Wójt Gminy Skołyszyn Zenon Szura, przedstawiciele władz samorządowych z terenu Powiatu Jasielskiego i Gminy Skołyszyn, ks. proboszcz Tadeusz Wawryszko, dyrektorzy szkół, nauczyciele, pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Jaśle, przedstawiciele organizacji pozarządowych – stowarzyszeń z terenu województwa podkarpackiego, kierownik i pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach oraz członkowie Stowarzyszenia „ Tęcza” wraz z członkami rodzin, a także wiele innych osób zainteresowanych prezentowaną tematyką.

Założone cele konferencji zostały osiągnięte, poruszana tematyka zainicjowała wśród uczestników dyskusję i odbiła się pozytywnym echem w środowisku. Wszystkim uczestnikom, organizatorom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie.

Comments