Aktualności‎ > ‎

Podsumowanie roku 2016

opublikowane: 28 mar 2017, 10:48 przez Stowarzyszenie Tęcza

Wśród działań podejmowanych przez członków stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych znalazły się:

 • Spotkanie z pedagogami, terapeutami – korzystanie z ich porad
 • Uczestnictwo w balu karnawałowym zorganizowanym przez grupę Nowy Styl w Krośnie i pozyskanie kwoty 3 000 zł na cele statutowe.

 • W dniu 16.05.2016 roku w sali dydaktyczno - szkoleniowej Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w remizie OSP Skołyszyn odbyła się konferencja „Osoba z niepełnosprawnością we współczesnym świecie”, zorganizowana przez Stowarzyszenie „Tęcza” na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Skołyszynie oraz Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie.

Konferencja została objęta patronatem honorowym Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Starosty Jasielskiego oraz Wójta Gminy Skołyszyn.

Celem konferencji było m.in.:

wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych poprzez tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, oraz wspieranie ich rodzin

propagowanie nowego podejścia do wspierania osób z niepełnosprawnością

zwrócenie uwagi na formy pomocy osobom niepełnosprawnym włączające je w główny nurt życia społecznego

W trakcie konferencji uczestnicy wysłuchali trzech prelekcji.

Prezes Stowarzyszenia Ewa Zawilińska-Olech zaprezentowała prelekcję nt. „System wsparcia osób z niepełnosprawnością na przykładzie Stowarzyszenia „Tęcza” w Skołyszynie”.

Kolejny wykład na temat „Zmiana paradygmatu w postrzeganiu osoby z niepełnosprawnością intelektualną z podopiecznego na pełnoprawnego i niezależnego uczestnika życia społecznego” wygłosiła dr Monika Zima – Parjaszewska reprezentująca Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Warszawie.

Temat.: „Uczeń z niepełnosprawnością w szkole masowej” przedstawiła Monika Jaworska – Samul nauczyciel Zespołu szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie, współpracownik CUD w Rzeszowie.

W przerwie podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach zaprezentowali przedstawienie teatralne pod tytułem „Pani Twardowska”.

Podczas konferencji czynna była wystawa prac wykonanych w trakcie zajęć terapii zajęciowej ŚDS Przysieki.

W konferencji Starosta Powiatu Jasielskiego Mariusz Sepioł, Wójt Gminy Skołyszyn Zenon Szura, przedstawiciele władz samorządowych z terenu Powiatu Jasielskiego i Gminy Skołyszyn, ks. proboszcz Tadeusz Wawryszko, dyrektorzy szkół, nauczyciele, pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Jaśle, przedstawiciele organizacji pozarządowych – stowarzyszeń z terenu województwa podkarpackiego, kierownik i pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach oraz członkowie Stowarzyszenia „ Tęcza” wraz z członkami rodzin, a także wiele innych osób zainteresowanych prezentowaną tematyką.

Założone cele konferencji zostały osiągnięte, poruszana tematyka zainicjowała wśród uczestników dyskusję i odbiła się pozytywnym echem w środowisku.

 • W dniu 2. 07.2016r. odbyło się spotkanie wyjazdowe do Nowej Dęby. Rzeszowa. Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zwiedzenia Muzeum Bańki,ozdób Choinkowych, uczestniczyli w warsztatach wyrobu bańki. Po zwiedzaniu i warsztatach grupa udała się na wspólny obiad i wspólne spędzenie czasu w ośrodku sportowym w Nowej Dębie. Był to miło spędzony wspólny dzień. • W dniu 19-21.08.2016r. odbyło się wyjazdowe spotkanie członków Stowarzyszenia. Cała grupa uczestniczyła w wycieczce edukacyjno -turystycznej do Sandomierza i Kurozwęk. Podczas wyjazdu uczestnicy mieli okazję do zwiedzania z przewodnikiem Sandomierza „szlakiem ojca Mateusza”, uczestniczyli w pokazach rycerskich w podziemiach Sandomierza, wzięli udział w rejsie statkiem po Wiśle.Grupa zwiedzała zespół pałacowy w Kurozwękach, podziwialiśmy hodowlę bizonów amerykańskich a także labirynt w kukurydzy.Zwiedzaliśmy również stadninę koni arabskich. W wolnym czasie zorganizowane zostało biesiadowanie przy ognisku, spacery nad jezioro, kąpiele w jeziorze oraz pływanie kajakami. Wyjazd obfitował w wymianę doświadczeń pomiędzy rodzicami osób z niepełnosprawnością.

 • W dniu 13.11.2016r. odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia w GOK
  w Skołyszynie, podczas którego przy poczęstunku przygotowanym przez członków rodzin z naszego Stowarzyszenia mieliśmy okazję obejrzeć fragmenty konferencji organizowanej przez nasze stowarzyszenie w maju. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia „Mamy Nadzieję” z Jasła.
  Wszyscy miło i wesoło, w życzliwej atmosferze spędzili niedzielne popołudnie.


 • W dniu 2.12.2016r. Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia wzięli udział w I Powiatowym Dniu Osób Niepełnosprawnych w Jaśle.Spotkanie odbyło się w przeddzień Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, który przypada na 3 grudnia. Patronat nad uroczystymi obchodami tego dnia objął Starosta Jasielski. Jest to pierwsza taka impreza w regionie, która skupia osoby z niepełnosprawnościami. Celem organizacji I Powiatowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w Jaśle była integracja środowisk skupiających osoby z niepełnosprawnościami, wymiana doświadczeń, dzielenie się refleksjami, a przede wszystkim wzajemne poznanie. W powiecie jasielskim jest wiele osób z różnorakimi niepełnosprawnościami.


 • W dniu 18.12.2016r. odbyło się mikołajkowo - świąteczne spotkanie członków Stowarzyszenia w Szkole Podstawowej im. M. Rataja w Lisowie. Podczas spotkania członkowie stowarzyszenia obejrzeli montaż słowno – muzyczny z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Wysłuchali kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu uczennic „Lisolla”.Spotkanie zakończyła wizyta św. Mikołaja. Każdy podopieczny otrzymał paczkę mikołajkowa. Na zakończenie uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia i podzielili się się opłatkiem.

 • Podczas wszystkich spotkań wśród uczestników następowała wymiana doświadczeń miedzy rodzicami i opiekunami osób niepełnosprawnych

 • Kontynuowanie współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocyw Przysiekach

 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych, wychowawczych
  i prowadzenie działalności informacyjnej dla rodzin

 • Umożliwienie konsultacji członkom stowarzyszenia w celu podniesienia jakości opieki i pomocy w sprawach zdrowotnych podopiecznych

 • Pomoc w organizowaniu opieki dentystycznej dla osób niepełnosprawnych

 • Popularyzowanie wiedzy na temat niepełnosprawności w celu wzrostu akceptacji i zrozumienia potrzeb i problemów tych osób w środowisku 

Comments