Aktualności‎ > ‎

Spotkanie z JE Ks. Biskupem Janem Watrobą

opublikowane: 6 maj 2014, 12:06 przez Stowarzyszenie Tęcza
W dniu 25.03. 2014r. w  Kościele parafialnym w Skołyszynie odbyło się spotkanie członków stowarzyszenia z JE Księdzem Biskupem Janem Wątrobą. Podczas spotkania, po Mszy św. przewodnicząca Stowarzyszenia w imieniu wszystkich członków przedstawiła historię powstania oraz zakres działalności naszej organizacji
 Poniżej zamieszczamy informację przekazana na ręce Jego Eminencji.

Dla naszych, „specjalnych dzieci” w listopadzie 2003 r. z inicjatywy pani p. Ewy Zawilińskiej – Olech, mamy chorego Adama powstało Stowarzyszenie „Tęcza” na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Skołyszynie. Spotkanie założycielskie odbyło się w salce katechetycznej przy Kościele Parafialnym w Skołyszynie, dzięki gościnności Ks. T. Wawryszki, który był również członkiem założycielskim Stowarzyszenia. Podziękowania należą się również wszystkim księżom naszej gminy, bo dzięki nim została przekazana informacja o powstającym Stowarzyszeniu.

Główne cele Stowarzyszenia to działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

W obecnej chwili w Stowarzyszeniu zarejestrowanych jest 43 członków (zaczynaliśmy od 15), co oznacza, że właśnie tyle rodzin objętych jest opieką, gdyż niepełnosprawność jest chorobą całej rodziny.

Podczas 10 lat działalności Stowarzyszenia „Tęcza” jego podopieczni zwiedzili m.in. Rabkę, Zakopane, Kraków, Wieliczkę , Bystre, Solinę, Zator. Wielokrotnie uczestniczyli w  wycieczkach do stadniny koni w Kaczorowach, Umieszczu czy Jareniówce, w wyjazdach na baseny termalne w Szaflarach czy do gospodarstw agroturystycznych . Bardzo chętnie przyjmuje zaproszenia od zaprzyjaźnionych szkół ze Skołyszyna, Lisowa, Święcan czy Harklowej. Atrakcyjne wyjazdy w malownicze i cenne przyrodniczo zakątki kraju oraz plenerowe imprezy są dla osób niepełnosprawnych doskonałą okazją do wyjścia poza środowisko codzienne, co niewątpliwie przyczynia się do ich rehabilitacji społecznej. Ze względu na ograniczenia zdrowotne i finansowe większość podopiecznych „Tęczy” rzadko wyjeżdża poza miejsce swojego zamieszkania, dlatego wspólne wycieczki pozytywnie wpływają na ich samopoczucie i pozwalają na poszerzenie ich wiedzy o otaczającym świecie.

Przez lata naszej działalności doświadczamy ciągle wsparcia ze strony naszego Kościoła Parafialnego, Urzędu Gminy i Szkół.


Comments